ผลงานนักเรียน
ชื่อผลงาน : การประกวดบรรยายธรรม ช่วงชั้นที่ 2 รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงธนพร เกิดหิรัญ
โพสเมื่อ : 19 ก.ย. 2565,14:45   อ่าน 121 ครั้ง
ชื่อผลงาน : โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง
ชื่อนักเรียน :
โพสเมื่อ : 04 มี.ค. 2564,13:54   อ่าน 914 ครั้ง
ชื่อผลงาน : วีดิทัศน์ เรื่อง สำนึกรักสิ่งแวดล้อม
ชื่อนักเรียน : นักเรียนโรงเรียนวัดกำมะเชียร
โพสเมื่อ : 15 ธ.ค. 2560,09:14   อ่าน 623 ครั้ง