ผลงานนักเรียน
โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง
รายละเอียดผลงาน
     นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ได้แก่ เด็กหญิงศิริขวัญ โรจน์ประเสริฐพร   เด็กหญิงชมพูนุท สิทธิรัตน์
และเด็กหญิงกัญวิชา ธูปแจ้ง ได้เข้าร่วมแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ปี 2563  ได้รับรางวัล "รองชนะเลิศอันดับที่ 2" เงินรางวัล 1,100 บาท โดยมีคุณครูผู้ฝึกสอนได้แก่ นางสาวธิดารัตน์ กาฬภักดี และนางสาวพัชรี เพียงเสมอ 
โพสเมื่อ : 04 มี.ค. 2564,13:54   อ่าน 72 ครั้ง