กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายสุรศักดิ์ ลิ้มไพบูลย์
ครูอัตราจ้าง
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2