ข่าวประชาสัมพันธ์
การประกวดบรรยายธรรม จังหวัดสุพรรณบุรี (อ่าน 40) 08 มี.ค. 66
ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ (อ่าน 68) 02 ก.พ. 66
มอบเกียรติบัตร " ครอบครัวคุณธรรม" (อ่าน 150) 30 พ.ย. 65
นิเทศ ติดตาม เปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 158) 17 พ.ย. 65
อบรมมอนเตสซอรี (Montessori) (อ่าน 176) 07 พ.ย. 65
ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 179) 07 พ.ย. 65
นิเทศการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 248) 05 ต.ค. 65
การประเมินผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลง (PA) (อ่าน 250) 30 ก.ย. 65
การประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มของครูผู้ช่วย (อ่าน 325) 01 มิ.ย. 65
ฉีดวัคซีน Pfizer เข็มที่ 1 สำหรับนักเรียนที่มีอายุครบ 5-11 ปี (อ่าน 399) 09 มี.ค. 65
การประกวดบรรยายธรรม ช่วงชั้นที่ 2 รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 (อ่าน 432) 09 มี.ค. 65
เปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ตรวจ ATK ครู บุคลากรและนักเรียน (อ่าน 502) 12 พ.ย. 64
นักเรียนเข้ารับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ (Pfizer) ณ โรงพยาบาลเดิมบางนางบวช (อ่าน 508) 19 ต.ค. 64
รับมอบคอมพิวเตอร์จากบริษัท แอดอิน บิซิเนส จำกัด เพื่อใช้ในจัดการเรียนการสอน (อ่าน 463) 09 ต.ค. 64
การอบรมหลักสูตรการพัฒนาโรงเรียนส่งเสริมการจัดประสบการณ์ระดับปฐมวัย (อ่าน 416) 18 ส.ค. 64
ประชุมเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 435) 26 มิ.ย. 64
ประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำเดือนมีนาคม 2564 (อ่าน 583) 05 มี.ค. 64
นิเทศ ปูพรม เยี่ยมชม ให้กำลังใจ หลังภัย Covid-19 (อ่าน 629) 09 ก.พ. 64
แนวปฏิบัติสำหรับนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนวัดกำมะเชียร (อ่าน 693) 25 ธ.ค. 63
ประชุมรับนโยบายและมอบรางวัลเชิดชูเกียรติ สหวิทยาเขตบึงฉวาก (อ่าน 724) 27 พ.ย. 63
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (อ่าน 636) 13 พ.ย. 63
การประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มของครูผู้ช่วย รอบที่ 3 น.ส.ตรีรัตน์ พุ่มจำปา (อ่าน 622) 13 พ.ย. 63
มอบทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 รอบที่ 2 (อ่าน 695) 29 ต.ค. 63
เตรียมความพร้อม...สอบ Pre O-NET และ Pre NT (อ่าน 907) 23 ต.ค. 63
ร่วมพิธีวางพวงมาลา วันปิยมหาราช (อ่าน 614) 23 ต.ค. 63
มอบทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ประจำปีการศึกษา 2563 (อ่าน 668) 10 ก.ย. 63
ประชุมผู้บริหารสหวิทยาเขตบึงฉวาก ณ โรงเรียนวัดกำมะเชียร (อ่าน 666) 24 ส.ค. 63
นิเทศ ติดตาม การนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปใช้ (อ่าน 631) 24 ส.ค. 63
สพป.สพ.3 นิเทศ ติดตาม ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจโรงเรียนวัดกำมะเชียร (อ่าน 626) 11 ส.ค. 63
ุประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา เตรียมพร้อมเปิดภาคเรียน 1/63 (อ่าน 627) 22 มิ.ย. 63
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 21/06/63 (อ่าน 611) 22 มิ.ย. 63
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (อ่าน 618) 06 มิ.ย. 63
การประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มของครูผู้ช่วย (อ่าน 631) 06 มิ.ย. 63
สำรวจการเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนทางไกล DLTV (อ่าน 597) 20 พ.ค. 63
มอบแบบฝึกหัดทบทวนความรู้และนมโรงเรียนให้นักเรียน (อ่าน 537) 20 พ.ค. 63
นิเทศติดตาม การทดลองการเรียนการสอนทางไกล DLTV (อ่าน 503) 20 พ.ค. 63
โรงเรียนวัดกำมะเชียร ขอขอบพระคุณคณะกรรมการกองทุนหมู่ที่ 6 และชุมชนบ้านกำมะเชียร (อ่าน 552) 26 เม.ย. 63
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่มีความสามรถสอบเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (อ่าน 481) 19 มี.ค. 63
แนะแนวการศึกษาต่อนักเรียนชั้น ป.6 [ร.ร.ธรรมโชติศึกษาลัย] (อ่าน 507) 07 ก.พ. 63
ประชุมผู้บริหารสหวิทยาเขตบึงฉวาก ณ โรงเรียนวัดกำมะเชียร (อ่าน 464) 06 ก.พ. 63
นิเทศติดตามการเตรียมความพร้อมการทดสอบ O-net และนโยบายจุดเน้น 10 เพิ่ม (อ่าน 397) 06 ก.พ. 63
โครงการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนเงินล้าน เดิมบางนางบวชจูเนียร์ลีก (อ่าน 491) 06 ก.พ. 63
การประเมินโรงเรียนสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (EESD SCHOOL) (อ่าน 534) 27 พ.ย. 62
โรงเรียนวัดกำมะเชียร รับการนิเทศ กำกับและติดตาม จาก สพป.สพ.3 (อ่าน 514) 25 ก.ย. 62
โรงเรียนวัดกำมะเชียรเข้าร่วมโครงการสหบึงฉวากสัมพันธ์ (อ่าน 531) 25 ก.ย. 62
นิเทศประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 603) 23 พ.ค. 62
โตโยต้า(สุพรรณบุรี)มอบทุนการศึกษาและบริจาคยางรถยนต์เพื่อตกแต่งสนามเด็กเล่น โรงเรียนวัดกำมะเชียร (อ่าน 696) 24 เม.ย. 62
การประเมินครูผู้ช่วย โรงเรียนวัดกำมะเชียร (อ่าน 916) 18 เม.ย. 62
นักศึกษาม.หอการค้าไทยศึกษาดูสถานที่จัดค่ายอาสา (อ่าน 742) 18 เม.ย. 62
ประชาสัมพันธ์...เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน (อ่าน 608) 22 ม.ค. 62