ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้ห้องเรียนอัจฉริยะ Smart Classroom (อ่าน 29) 19 ต.ค. 61
สพป.สพ.3 ตรวจเยี่ยมอาหารกลางวัน รร.วัดกำมะเชียร (อ่าน 161) 15 มิ.ย. 61
วันที่ 12 ม.ค. 2561 ขอเชิญทุกท่านร่วมกิจกรรมงานวันเด็ก-กีฬาสี นักเรียนโรงเรียนวัดกำมะเชียร (อ่าน 127) 09 ม.ค. 61
วันที่ 25-27 ธ.ค. 2560 เข้าค่ายลูกเสือสามัญของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 (อ่าน 146) 24 ธ.ค. 60
ขอเชิญร่วมทอดผ้าป่าเพื่อพัฒนาการศึกษา (อ่าน 177) 25 พ.ย. 60