ผลงานครู
ชื่อผลงาน : แบบทดสอบเรื่อง การคัดแยกขยะ
ชื่ออาจารย์ : นางนันท์นภัส สายนุช
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 14 ม.ค. 2565,11:49  อ่าน 5313 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : บทเรียนสิ่งแวดล้อม
ชื่ออาจารย์ : นางนันท์นภัส สายนุช
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 14 ม.ค. 2565,11:46  อ่าน 5341 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนาทักษะการอ่าน การเขียนด้วยวิธีแจกลูกสะกดคำของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนวัดกำมะเชียร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3
ชื่ออาจารย์ : นางสาวพิมศิริ สมตัว
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 21 ธ.ค. 2563,11:02  อ่าน 172 ครั้ง
รายละเอียด..