ผลงานครู
ชื่อผลงาน : การพัฒนาทักษะการอ่าน การเขียนด้วยวิธีแจกลูกสะกดคำของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนวัดกำมะเชียร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3
ชื่ออาจารย์ : นางสาวพิมศิริ สมตัว
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 21 ธ.ค. 2563,11:02  อ่าน 89 ครั้ง
รายละเอียด..