ผู้บริหาร

นางมณฑาทิพย์ จงชาญสิทโธ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
ลิ้งค์น่าสนใจ

สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 11/09/2017
ปรับปรุง 24/03/2023
สถิติผู้เข้าชม 299431
Page Views 346274
Page facebook โรงเรียนวัดกำมะเชียร

คลิกลิ้งค์ด้านล่าง >>>

โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3
ลำดับ ชื่อโรงเรียน ตำบล อำเภอ เบอร์โทรศัพท์
1 โรงเรียนบ้านทุ่งนาตาปิ่น ด่านช้าง ด่านช้าง
2 โรงเรียนบ้านหนองผือ ด่านช้าง ด่านช้าง
3 โรงเรียนสวนป่าองค์พระ ด่านช้าง ด่านช้าง
4 โรงเรียนวัดดอนประดู่ ด่านช้าง ด่านช้าง
5 โรงเรียนบ้านโป่งคอม ด่านช้าง ด่านช้าง
6 โรงเรียนวัดหนองเปาะ ด่านช้าง ด่านช้าง
7 โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง ด่านช้าง ด่านช้าง 0-3559-5316
8 โรงเรียนบ้านวังน้ำเขียว ด่านช้าง ด่านช้าง
9 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา3 ด่านช้าง ด่านช้าง
10 โรงเรียนบ้านพุน้ำร้อน ด่านช้าง ด่านช้าง 035-440003
11 โรงเรียนวัดด่านช้าง ด่านช้าง ด่านช้าง
12 โรงเรียนบ้านทับกระดาษ นิคมกระเสียว ด่านช้าง
13 โรงเรียนบ้านหนองกระดี่ นิคมกระเสียว ด่านช้าง
14 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองกระเสียว 1 นิคมกระเสียว ด่านช้าง
15 โรงเรียนวัดวังคัน วังคัน ด่านช้าง
16 โรงเรียนบ้านทับละคร วังคัน ด่านช้าง 035440026
17 โรงเรียนวัดทับผึ้งน้อย วังคัน ด่านช้าง
18 โรงเรียนบ้านรังงาม วังคัน ด่านช้าง
19 โรงเรียนบ้านละว้าวังควาย วังยาว ด่านช้าง
20 โรงเรียนบ้านห้วยหินดำ วังยาว ด่านช้าง
21 โรงเรียนบ้านกล้วย วังยาว ด่านช้าง
22 โรงเรียนบ้านวังยาว วังยาว ด่านช้าง
23 โรงเรียนบ้านหนองอุโลก หนองมะค่าโมง ด่านช้าง
24 โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม หนองมะค่าโมง ด่านช้าง
25 โรงเรียนปัญญาประเสริฐ หนองมะค่าโมง ด่านช้าง
26 โรงเรียนบ้านสระบัวก่ำ หนองมะค่าโมง ด่านช้าง
27 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 20 (บ้านหนองมะค่าโมง) หนองมะค่าโมง ด่านช้าง
28 โรงเรียนบ้านใหม่กิโล 8 หนองมะค่าโมง ด่านช้าง
29 โรงเรียนบ้านพุบ่องป่าขี ห้วยขมิ้น ด่านช้าง
30 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองกระเสียว 2 ห้วยขมิ้น ด่านช้าง
31 โรงเรียนบ้านกกเชียง ห้วยขมิ้น ด่านช้าง
32 โรงเรียนบ้านหนองยาว ห้วยขมิ้น ด่านช้าง
33 โรงเรียนวัดกกตาด ห้วยขมิ้น ด่านช้าง
34 โรงเรียนวัดกกเต็น ห้วยขมิ้น ด่านช้าง
35 โรงเรียนบ้านทุ่งมะกอก องค์พระ ด่านช้าง
36 โรงเรียนวัดคอกช้าง องค์พระ ด่านช้าง
37 โรงเรียนบ้านไผ่สีทอง องค์พระ ด่านช้าง
38 โรงเรียนบ้านดงเสลา องค์พระ ด่านช้าง
39 โรงเรียนบ้านดงเสลา สาขาบ้านวังโหรา องค์พระ ด่านช้าง
40 โรงเรียนวัดโคกหม้อ กระเสียว สามชุก
41 โรงเรียนวัดท่ามะกรูด กระเสียว สามชุก
42 โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง กระเสียว สามชุก
43 โรงเรียนวัดบ้านสระ บ้านสระ สามชุก
44 โรงเรียนวัดใหม่สระพลอย บ้านสระ สามชุก
45 โรงเรียนวัดลาดสิงห์ บ้านสระ สามชุก
46 โรงเรียนวัดบางขวาก ย่านยาว สามชุก
47 โรงเรียนวัดวังหิน ย่านยาว สามชุก
48 โรงเรียนบ้านหนองแขม ย่านยาว สามชุก
49 โรงเรียนวัดวังหว้า ย่านยาว สามชุก
50 โรงเรียนวัดทุ่งแฝก วังลึก สามชุก
51 โรงเรียนวัดวังจิก วังลึก สามชุก
52 โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ วังลึก สามชุก
53 โรงเรียนทุ่งแฝกพิทยาคม วังลึก สามชุก
54 โรงเรียนวัดนางพิมพ์ วังลึก สามชุก
55 โรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม สามชุก สามชุก
56 โรงเรียนวัดคลองขอม สามชุก สามชุก
57 โรงเรียนวัดบ้านทึง สามชุก สามชุก
58 โรงเรียนประทีปศึกษา สามชุก สามชุก
59 โรงเรียนวัดสามชุก สามชุก สามชุก 0-3557-1820
60 โรงเรียนศรีรัตน์วิทยา สามชุก สามชุก
61 โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต สามชุก สามชุก 0-3557-1510
62 โรงเรียนวัดหนองโรง หนองผักนาก สามชุก
63 โรงเรียนวัดหนองผักนาก หนองผักนาก สามชุก 0-3557-1754
64 โรงเรียนวัดหนองสังข์ทอง หนองผักนาก สามชุก
65 โรงเรียนวัดโป่งแดง หนองผักนาก สามชุก
66 โรงเรียนวัดหนองไผ่ หนองผักนาก สามชุก
67 โรงเรียนวัดสุวรรณตะไล หนองสะเดา สามชุก
68 โรงเรียนวัดหนองสะเดา หนองสะเดา สามชุก
69 โรงเรียนวัดเนินมหาเชษฐ หนองสะเดา สามชุก
70 โรงเรียนวัดดอนไร่ หนองสะเดา สามชุก
71 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา6 หนองสะเดา สามชุก
72 โรงเรียนบ้านหนองกระถิน ทัพหลวง หนองหญ้าไซ
73 โรงเรียนบ้านทัพตาแทน ทัพหลวง หนองหญ้าไซ
74 โรงเรียนบ้านทุ่งหนองแก้ว ทัพหลวง หนองหญ้าไซ
75 โรงเรียนบ้านทัพหลวง ทัพหลวง หนองหญ้าไซ
76 โรงเรียนบ้านหนองห้าง หนองขาม หนองหญ้าไซ
77 โรงเรียนบ้านหนองแหน หนองขาม หนองหญ้าไซ
78 โรงเรียนบ้านหนองขาม หนองขาม หนองหญ้าไซ
79 โรงเรียนบ้านราษฎร์บำรุง หนองขาม หนองหญ้าไซ -
80 โรงเรียนวัดหนองทราย หนองราชวัตร หนองหญ้าไซ
81 โรงเรียนบ้านมาบพะยอม หนองราชวัตร หนองหญ้าไซ
82 โรงเรียนบ้านหนองราชวัตร หนองราชวัตร หนองหญ้าไซ
83 โรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา หนองหญ้าไซ หนองหญ้าไซ
84 โรงเรียนบ้านหนองโก หนองหญ้าไซ หนองหญ้าไซ
85 โรงเรียนวัดดอนสำโรง หนองหญ้าไซ หนองหญ้าไซ
86 โรงเรียนวัดลำพันบอง หนองหญ้าไซ หนองหญ้าไซ
87 โรงเรียนบ้านหนองสำโรง หนองหญ้าไซ หนองหญ้าไซ
88 โรงเรียนอนุบาลหนองหญ้าไซ(วัดหนองหลวง) หนองหญ้าไซ หนองหญ้าไซ
89 โรงเรียนวัดบัลลังก์ หนองหญ้าไซ หนองหญ้าไซ
90 โรงเรียนบ้านใหม่ไร่อ้อย หนองโพธิ์ หนองหญ้าไซ
91 โรงเรียนบ้านหนองจิกยาว หนองโพธิ์ หนองหญ้าไซ
92 โรงเรียนวัดสามัคคีธรรม หนองโพธิ์ หนองหญ้าไซ
93 โรงเรียนบ้านแจงงาม แจงงาม หนองหญ้าไซ
94 โรงเรียนบ้านสระเตย แจงงาม หนองหญ้าไซ
95 โรงเรียนบ้านดงเชือก แจงงาม หนองหญ้าไซ
96 โรงเรียนวัดโคกพระ แจงงาม หนองหญ้าไซ
97 โรงเรียนวัดวุ้งสุทธาวาส ทุ่งคลี เดิมบางนางบวช
98 โรงเรียนวัดกุ่มโคก ทุ่งคลี เดิมบางนางบวช
99 โรงเรียนวัดขุยโพธิ์ ทุ่งคลี เดิมบางนางบวช
100 โรงเรียนวัดคูเมือง ทุ่งคลี เดิมบางนางบวช
101 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 7 นางบวช เดิมบางนางบวช
102 โรงเรียนอนุบาลพรประสาทวิทยา นางบวช เดิมบางนางบวช
103 โรงเรียนวัดนางบวช นางบวช เดิมบางนางบวช
104 โรงเรียนวัดวังสำเภาล่ม นางบวช เดิมบางนางบวช
105 โรงเรียนบ้านเขาดิน นางบวช เดิมบางนางบวช
106 โรงเรียนบ้านลาด บ่อกรุ เดิมบางนางบวช
107 โรงเรียนวัดบ่อกรุ บ่อกรุ เดิมบางนางบวช
108 โรงเรียนวัดทุ่งกฐิน บ่อกรุ เดิมบางนางบวช
109 โรงเรียนวัดท่าทอง ปากน้ำ เดิมบางนางบวช
110 โรงเรียนวัดปากน้ำ ปากน้ำ เดิมบางนางบวช
111 โรงเรียนพัฒนาปากน้ำ ปากน้ำ เดิมบางนางบวช
112 โรงเรียนวัดประชุมสงฆ์ ปากน้ำ เดิมบางนางบวช
113 โรงเรียนวัดป่าสะแก ป่าสะแก เดิมบางนางบวช
114 โรงเรียนวัดท่ามะนาว ยางนอน เดิมบางนางบวช
115 โรงเรียนวัดดงพิกุล ยางนอน เดิมบางนางบวช
116 โรงเรียนวัดยางนอน ยางนอน เดิมบางนางบวช
117 โรงเรียนบ้านหนองหิน หนองกระทุ่ม เดิมบางนางบวช
118 โรงเรียนบ้านหนองนา หนองกระทุ่ม เดิมบางนางบวช
119 โรงเรียนบ้านหนองอิงพิง หนองกระทุ่ม เดิมบางนางบวช
120 โรงเรียนวัดหนองกระทุ่ม หนองกระทุ่ม เดิมบางนางบวช
121 โรงเรียนวัดหัวนา หัวนา เดิมบางนางบวช
122 โรงเรียนวัดอู่ตะเภา หัวนา เดิมบางนางบวช
123 โรงเรียนวัดดอนตาล หัวนา เดิมบางนางบวช
124 โรงเรียนบ้านปากดง หัวเขา เดิมบางนางบวช
125 โรงเรียนวัดน้ำพุ หัวเขา เดิมบางนางบวช
126 โรงเรียนวัดไทร หัวเขา เดิมบางนางบวช
127 โรงเรียนวัดฉวาก หัวเขา เดิมบางนางบวช
128 โรงเรียนวัดหัวเขา หัวเขา เดิมบางนางบวช
129 โรงเรียนวัดกร่างสามยอด เขาดิน เดิมบางนางบวช
130 โรงเรียนวัดกาบบัว เขาดิน เดิมบางนางบวช
131 โรงเรียนวัดปากดงท่าศาล เขาดิน เดิมบางนางบวช
132 โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย เขาพระ เดิมบางนางบวช
133 โรงเรียนถวิลวิทยา เขาพระ เดิมบางนางบวช
134 โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง) เขาพระ เดิมบางนางบวช 035-578508
135 โรงเรียนวัดกำมะเชียร เขาพระ เดิมบางนางบวช -
136 โรงเรียนวัดท่าช้าง เขาพระ เดิมบางนางบวช
137 โรงเรียนวัดเขาพระ เขาพระ เดิมบางนางบวช
138 โรงเรียนวัดวังกุลา เขาพระ เดิมบางนางบวช
139 โรงเรียนอนุบาลอุทิศวิทยา เดิมบาง เดิมบางนางบวช
140 โรงเรียนวัดเดิมบาง เดิมบาง เดิมบางนางบวช 035-508595
141 โรงเรียนอนุบาลเขาพระ เดิมบาง เดิมบางนางบวช
142 โรงเรียนบ้านแหลมสะแก เดิมบาง เดิมบางนางบวช
143 โรงเรียนอนุบาลยอดไม้งาม เดิมบาง เดิมบางนางบวช
144 โรงเรียนวัดท่าเตียน เดิมบาง เดิมบางนางบวช
145 โรงเรียนบ้านหนองตาแก้ว โคกช้าง เดิมบางนางบวช
146 โรงเรียนทุ่งคลีโคกช้างวิทยา โคกช้าง เดิมบางนางบวช
147 โรงเรียนวัดหนองกรด โคกช้าง เดิมบางนางบวช
148 โรงเรียนวัดสามเอก โคกช้าง เดิมบางนางบวช