ข่าวประชาสัมพันธ์
มอบทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ประจำปีการศึกษา 2563 (อ่าน 18) 10 ก.ย. 63
ประชุมผู้บริหารสหวิทยาเขตบึงฉวาก ณ โรงเรียนวัดกำมะเชียร (อ่าน 37) 24 ส.ค. 63
นิเทศ ติดตาม การนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปใช้ (อ่าน 41) 24 ส.ค. 63
สพป.สพ.3 นิเทศ ติดตาม ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจโรงเรียนวัดกำมะเชียร (อ่าน 65) 11 ส.ค. 63
ุประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา เตรียมพร้อมเปิดภาคเรียน 1/63 (อ่าน 70) 22 มิ.ย. 63
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 21/06/63 (อ่าน 65) 22 มิ.ย. 63
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (อ่าน 79) 06 มิ.ย. 63
การประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มของครูผู้ช่วย (อ่าน 70) 06 มิ.ย. 63
สำรวจการเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนทางไกล DLTV (อ่าน 87) 20 พ.ค. 63
มอบแบบฝึกหัดทบทวนความรู้และนมโรงเรียนให้นักเรียน (อ่าน 62) 20 พ.ค. 63
นิเทศติดตาม การทดลองการเรียนการสอนทางไกล DLTV (อ่าน 59) 20 พ.ค. 63
โรงเรียนวัดกำมะเชียร ขอขอบพระคุณคณะกรรมการกองทุนหมู่ที่ 6 และชุมชนบ้านกำมะเชียร (อ่าน 87) 26 เม.ย. 63
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่มีความสามรถสอบเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (อ่าน 64) 19 มี.ค. 63
แนะแนวการศึกษาต่อนักเรียนชั้น ป.6 [ร.ร.ธรรมโชติศึกษาลัย] (อ่าน 75) 07 ก.พ. 63
ประชุมผู้บริหารสหวิทยาเขตบึงฉวาก ณ โรงเรียนวัดกำมะเชียร (อ่าน 49) 06 ก.พ. 63
นิเทศติดตามการเตรียมความพร้อมการทดสอบ O-net และนโยบายจุดเน้น 10 เพิ่ม (อ่าน 57) 06 ก.พ. 63
โครงการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนเงินล้าน เดิมบางนางบวชจูเนียร์ลีก (อ่าน 69) 06 ก.พ. 63
การประเมินโรงเรียนสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (EESD SCHOOL) (อ่าน 84) 27 พ.ย. 62
โรงเรียนวัดกำมะเชียร รับการนิเทศ กำกับและติดตาม จาก สพป.สพ.3 (อ่าน 108) 25 ก.ย. 62
โรงเรียนวัดกำมะเชียรเข้าร่วมโครงการสหบึงฉวากสัมพันธ์ (อ่าน 116) 25 ก.ย. 62
นิเทศประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 192) 23 พ.ค. 62
โตโยต้า(สุพรรณบุรี)มอบทุนการศึกษาและบริจาคยางรถยนต์เพื่อตกแต่งสนามเด็กเล่น โรงเรียนวัดกำมะเชียร (อ่าน 295) 24 เม.ย. 62
การประเมินครูผู้ช่วย โรงเรียนวัดกำมะเชียร (อ่าน 409) 18 เม.ย. 62
นักศึกษาม.หอการค้าไทยศึกษาดูสถานที่จัดค่ายอาสา (อ่าน 276) 18 เม.ย. 62
ประชาสัมพันธ์...เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน (อ่าน 224) 22 ม.ค. 62
ประชาสัมพันธ์...ประกาศเชิญชวนประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน (อ่าน 248) 21 ม.ค. 62
กิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้ห้องเรียนอัจฉริยะ Smart Classroom (อ่าน 517) 19 ต.ค. 61
สพป.สพ.3 ตรวจเยี่ยมอาหารกลางวัน รร.วัดกำมะเชียร (อ่าน 516) 15 มิ.ย. 61
วันที่ 12 ม.ค. 2561 ขอเชิญทุกท่านร่วมกิจกรรมงานวันเด็ก-กีฬาสี นักเรียนโรงเรียนวัดกำมะเชียร (อ่าน 355) 09 ม.ค. 61
วันที่ 25-27 ธ.ค. 2560 เข้าค่ายลูกเสือสามัญของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 (อ่าน 389) 24 ธ.ค. 60
ขอเชิญร่วมทอดผ้าป่าเพื่อพัฒนาการศึกษา (อ่าน 407) 25 พ.ย. 60