ข่าวประชาสัมพันธ์
นิเทศ ปูพรม เยี่ยมชม ให้กำลังใจ หลังภัย Covid-19
          9 กุมภาพันธ์ 2564  นางมณฑาทิพย์ จงชาญสิทโธ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดกำมะเชียร พร้อมคณะครู ให้การต้อนรับนายวิเชียร อินทรศักดิ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  (ก.ต.ป.น.) นางสาววรินทร กาญจนระวีกุล ประธานสหวิทยาเขตบึงฉวาก นางสาวพัสตราภรณ์ รุ่งแจ้ง นักจิตวิทยาโรงเรียนประจำเขตพื้นที่ฯ และนางกรองทิพย์ พึ่งสุข ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการนิเทศ ตรวจเยี่ยม และให้กำลังใจ หลังภัย Covid-19 ทางโรงเรียนวัดกำมะเชียร ขอขอบพระคุณคณะกรรมการเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้

โพสเมื่อ : 09 ก.พ. 2564,15:23   อ่าน 16 ครั้ง