ข่าวประชาสัมพันธ์
เตรียมความพร้อม...สอบ Pre O-NET และ Pre NT
     22 ตุลาคม 2563  โรงเรียนวัดกำมะเชียร  ดำเนินการจัดสอบ Pre O-NET และ Pre NT  โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
     1. เพื่อวิเคราะห์ผลการสอบของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สำหรับนำไปปรับปรุงพัฒนาและแก้ไขจุดอ่อนด้อยที่พบ ทั้งรายบุคคล และการจัดการเรียนการสอน ก่อนการสอบ 
     2. เพื่อเตรียมความพร้อมนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ให้เกิดความตระหนักในการสอบมากขึ้น และคุ้นเคยกับรูปแบบข้อสอบที่หลากหลายของการสอบ  O-NET  และ  NT  ปีการศึกษา 2563
 
โพสเมื่อ : 23 ต.ค. 2563,00:00   อ่าน 395 ครั้ง