ข่าวประชาสัมพันธ์
นิเทศ ติดตาม การนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปใช้
     วันที่ 24 สิงหาคม 2563  นายทรงพล นักฟ้อน ครูโรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช และ นางสาววรสุดา เพ็งสุข ครูโรงเรียนวัดปากน้ำ ได้ลงพื้นที่ นิเทศ ติดตาม การนำหลักสูตรต้านทุจริตไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนและได้ชี้แนะแนวทางการจัดทำหลักสูตรให้ถูกต้อง โรงเรียนวัดกำมะเชียรต้องขอขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งและโรงเรียนวัดกำมะเชียรจะนำคำชี้แนะไปปฏิบัติใช้เพื่อให้เกิดการพัฒนาต่อไป
โพสเมื่อ : 24 ส.ค. 2563,19:59   อ่าน 46 ครั้ง