ข่าวประชาสัมพันธ์
สพป.สพ.3 นิเทศ ติดตาม ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจโรงเรียนวัดกำมะเชียร

      วันที่ 11 ส.ค. 63 นายณรงค์ พึ่งงาม รอง ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 ได้ลงพื้นที่ติดตาม ตรวจเยี่ยม พร้อมทั้งให้กำลังใจและชี้แนะแนวทางการปฏิบัติงานแก่ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน โรงเรียนวัดกำมะเชียร ให้ปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ
      ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนโรงเรียนวัดกำมะเชียร ขอขอบพระคุณท่านรองณรงค์ พึ่งงาม รอง ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 เป็นอย่างสูง และทางโรงเรียนวัดกำมะเชียรจะนำแนวทางที่ได้รับมอบหมายไปปฏิบัติ เพื่อให้เกิดการพัฒนาต่อไป

โพสเมื่อ : 11 ส.ค. 2563,00:00   อ่าน 77 ครั้ง