ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 21/06/63
     วันที่ 20 มิถุนายน 2563 นางมณฑาทิพย์ จงชาญสิทโธ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดกำมะเชียร จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมี นายธานี โสขุมา ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นประธานการประชุม เพื่อรายงานผลการดำเนินงานและประเมินความพร้อมก่อนเปืดภาคเรียน ในการนี้ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้โรงเรียนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ได้ ทั้งนี้ให้จัดการเรียนการสอนตามแนวทางและมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019
โพสเมื่อ : 22 มิ.ย. 2563,00:00   อ่าน 71 ครั้ง