ข่าวประชาสัมพันธ์
การประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มของครูผู้ช่วย
     วันที่ 5 มิถุนายน 2563 โรงเรียนวัดกำมะเชียรได้ดำเนินการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มของครูผู้ช่วย รอบที่ 2 ได้แก่ นางสาวตรีรัตน์ พุ่มจำปา โดยมีคณะกรรมการประเมิน 3 ท่านได้แก่ 1.ดร.วิไลวรรณเสาร์อินทร์ ศึกษานิเทศน์ สุพรรณบุรี เขต 3 2.นางมณฑาทิพย์ จงชาญสิทโธ ผอ.รร.วัดกำมะเชียร 3.นางสาวพลอยนารี ศรีหิรัญตระกูล ครูพี่เลี้ยง 
     การประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มของครูผู้ช่วย รอบที่ 1 นางสาวธิดารัตน์ กาฬภักดี โดยมีคณะกรรมการประเมินทั้ง 3 ท่าน ได้แก่ 1.นางมณฑาทิพย์ จงชาญสิทโธ  ผอ.รร.วัดกำมะเชียร  2.นายธานี โสขุมา ประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รร.วัดกำมะเชียร 3.นางนุจรี น้ำทิพย์ ครูพี่เลี้ยง
โพสเมื่อ : 06 มิ.ย. 2563,00:00   อ่าน 71 ครั้ง