ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้ห้องเรียนอัจฉริยะ Smart Classroom
     นักเรียนโรงเรียนวัดกำมะเชียร ตั้งแต่ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 จะมีการจัดตารางเรียนให้เรียนในรายวิชาต่าง ๆ ในห้องเรียนอัจฉริยะ Smart Classroom โดยจะมีสื่อและกิจกรรมโดยผ่านอุปกรณ์ จออัจฉริยะ ซึ่งนักเรียนจะเกิดความสนใจและกระตุ้นการเรียนรู้ของนักเรียนได้เป็นอย่างดี
โพสเมื่อ : 19 ต.ค. 2561,10:32   อ่าน 158 ครั้ง