ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 25-27 ธ.ค. 2560 เข้าค่ายลูกเสือสามัญของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6
     วันที่ 25-27 ธันวาคม 2560 ทางโรงเรียนวัดกำมะเชียรได้ส่งนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 และครูผู้ดูแลอีก 3 ท่าน เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือกับทางสหวิทยาเขตบึงฉวาก ณ ค่ายลูกเสือ ไพรนกยูง อ.หันคา จ.ชัยนาท
โพสเมื่อ : 24 ธ.ค. 2560,00:00   อ่าน 269 ครั้ง