ข่าวประชาสัมพันธ์
นิเทศ ติดตาม เปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
17 พ.ย. 65 โรงเรียนวัดกำมะเชียร นำโดย นางมณฑาทิพย์ จงชาญสิทโธ ผอ.รร.วัดกำมะเชียร พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ขอขอบพระคุณ คณะกรรมการนิเทศ ติดตาม การเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 นำโดย นายณรงค์ พึ่งงาม กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (ก.ต.ป.น.) นายสุรชาติ หอมละม้าย ผอ.รร.บ้านหนองอิงพิง ประธานสหวิทยาเขตบ่อกรุ นางจินตนา พิพัฒนเดช ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ และนายพัลลภ จันทร์ลอย นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ได้เข้ามานิเทศ ติดตาม การเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 เยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน พร้อมทั้งชื่นชม ให้กำลังใจคณะครู และให้คำแนะนำที่เป้นประโยชน์กับทางโรงเรียน
โพสเมื่อ : 17 พ.ย. 2565,00:00   อ่าน 211 ครั้ง