ภาพกิจกรรม
ค่ายดนตรี-นาฏศิลป์ ร่วมกับโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย
     4 ก.พ. 66 ชุมนุมดนตรี-นาฏศิลป์ โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย ได้มาจัดกิจกรรมค่ายศิลปะสัญจร สู่ชุมชน ให้แก่นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-5 ทางโรงเรียนขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้
โพสเมื่อ : 08 มี.ค. 2566,09:43   อ่าน 56 ครั้ง