ภาพกิจกรรม
ค่ายพักแรม ลูกเสือ-เนตรนารี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
     26-27 ธ.ค. 2566 โรงเรียนวัดกำมะเชียร นำโดย นางมณฑาทิพย์ จงชาญสิทโธ พร้อมด้วยคณะครู ได้นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เข้าค่ายพักแรม ลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ ประจำปีการศึกษา 2565 ร่วมกับสหวิทยาเขตบึงฉวาก ณ ค่ายลูกเสือไพรนกยูง อ.หันคา จ.ชัยนาท จำนวน 2 วัน 1 คืน ในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ตามหลักสูตรการอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ เพื่อเป็นการเสริมสร้างความสามัคคีกลมเกลียวในหมู่คณะ การฝึกทักษะและประสบการณ์ในการอยู่ร่วมกัน 
โพสเมื่อ : 18 ม.ค. 2566,14:03   อ่าน 30 ครั้ง