ภาพกิจกรรม
การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
20-21 ธ.ค. 65 โรงเรียนวัดกำมะเชียร นำโดย นางมณฑาทิพย์ จงชาญสิทโธ ได้นำตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ณ โรงเรียนอนุบาลด่านช้างและโรงเรียนวัดด่านช้าง ผลการแข่งขันในครั้งนี้ ทางโรงเรียนได้รับ "รางวัลชนะเลิศ" จำนวน 2 รายการ ได้แก่ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานปล่อยด้วยมือ ป.4 - ป.6 และ การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4 - ป.6 เป็นตัวแทนไปแข่งขันในระดับภาคต่อไป รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 จำนวน 3 รายการ รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 จำนวน 2 รายการ โดยแบ่งเป็นเหรียญทอง จำนวน 10 รายการ และเหรียญเงิน จำนวน 3 รายการ
โพสเมื่อ : 22 ธ.ค. 2565,14:16   อ่าน 68 ครั้ง