ภาพกิจกรรม
กิจกรรมวันลอยกระทง ปี พ.ศ.2564
18 พฤศจิกายน 2564 
     นางมณฑาทิพย์ จงชาญสิทโธ ผอ.รร.วัดกำมะเชียร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา ร่วมกันทำกระทงจากใบตองจำนวน 100 ใบ เพื่อนำไปถวายวัดบ้านทึง อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี ในเทศกาลวันลอยกระทง ปี พ.ศ.2564

19 พฤศจิกายน 2564
     ในช่วงเช้า โรงเรียนวัดกำมะเชียร ได้จัดกิจกรรมทำกระทงของนักเรียนในระดับชั้นอนุบาลและชั้นประถมศึกษา และมีการคัดเลือกกระทงสวยงามของแต่ละชันเรียน มอบเกียรติบัตรเพื่อเป็นรางวัลและขวัญกำลังใจแก่นักเรียน โดยกิจกรรมครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อ ให้นักเรียนได้ร่วมกันอนุรักษ์และสืบสานประเพณีที่ดีงามของไทยสืบไป
     และในช่วงเย็น โรงเรียนวัดกำมะเชียร นำโดย ผอ.มณฑาทิพย์ จงชาญสิทโธ คณะครุและบุคลากรทางการศึกษา นำกระทงเข้าร่วมงานสืบสานวัฒนธรรมประเพณีวันลอยกระทง ร่วมกับเทศบาลเขาพระและชุมชนบ้านกำมะเชียร ณ บริเวณสวนหย่อมกำมะเชียร เพื่อเป็นการสืบสานและอนุรักษ์ประเพณีลอยกระทงของไทยและเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อชุมชน
โพสเมื่อ : 23 พ.ย. 2564,10:07   อ่าน 904 ครั้ง