ภาพกิจกรรม
การจัดการเรียนการสอน รูปแบบ On-hand On-line และ On-demand
    นางมณฑาทิพย์ จงชาญสิทโธ ผอ.รร. วัดกำมะเชียร มอบหมายให้ครูประจำชั้นระดับอนุบาลและประถมศึกษา ดำเนินการรับ-ส่งใบงาน ในสัปดาห์ที่ 3 ตามรูปแบบการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ On-hand On-line และ On-demand ซึ่งเป็นไปตามาตรการป้องกัน การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019     
โพสเมื่อ : 15 ก.ค. 2564,14:24   อ่าน 1681 ครั้ง