ภาพกิจกรรม
การจัดการเรียนการสอน รูปแบบ On-Hand
     วันที่ 14 มิถุนายน 2564 โรงเรียนวัดกำมะเชียร ได้แจกแบบฝึกหัด ใบงาน ใบความรู้ แก่นักเรียน และได้ชี้แจงทำความเข้าใจกับผู้ปกครองในเรื่องการใช้รูปแบบการเรียนการสอน ในช่วงระหว่างที่ยังไม่สามารถใช้รุปแบบการเรียนการสอนแบบ On-site ได้ พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ช่องทางในการติดต่อสื่อสารระหว่างครูและนักเรียน
โพสเมื่อ : 26 มิ.ย. 2564,14:42   อ่าน 694 ครั้ง