ภาพกิจกรรม
การทดสอบความสามารถด้านการอ่าน (Reading Test : RT) ปีการศึกษา 2563
     โรงเรียนวัดกำมะเชียร ดำเนินการจัดการทดสอบความสามารถด้านการอ่าน (Reading Test : RT) ปีการศึกษา 2563 โดยการดำเนินการสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
โพสเมื่อ : 19 มี.ค. 2564,15:02   อ่าน 227 ครั้ง