ภาพกิจกรรม
รพ.สต. บ้านท่าช้างตรวจสุขภาพฟันและช่องปากนักเรียนโรงเรียนวัดกำมะเชียร
     โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลบ้านท่าช้าง ได้เข้ามาตรวจสุขภาพฟันและช่องปาก เคลือบฟูลออไรด์ และอบรมให้ความรู้ ในการดูแลรักษาสุขภาพฟันและช่องปากของนักเรียนชั้นอนุบาล - ประถมศึกษาปีที่ 6 พร้อมทั้งได้แจกแปรงสีฟันให้นักเรียนเพื่อนำไว้ใช้แปรงฟันที่โรงเรียน ทางโรงเรียนวัดกำมะเชียรต้องขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้
โพสเมื่อ : 22 ก.พ. 2564,10:45   อ่าน 287 ครั้ง