ภาพกิจกรรม
นักเรียนรับทุนงานทอดกฐินสามัคคี ณ วัดกำมะเชียร
      11 ตุลาคม 2563 ผอ.มณฑาทิพย์ จงชาญสิทโธ นำคณะครูและนักเรียน ช่วยงานทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2563 ณ วัดกำมะเชียร ในการนี้ พระครูสีสุตาคม เจ้าอาวาสวัดกำมะเชียร เจ้าคณะอำเภอเดิมบางนางบวช
ได้มอบทุนการศึกษา จำนวน 20 ทุน ๆ ละ 500 บาท ให้แก่นักเรียน จำนวน 20 คน ทางโรงเรียนจึงขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้
โพสเมื่อ : 12 ต.ค. 2563,11:19   อ่าน 159 ครั้ง