ภาพกิจกรรม
แข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ ม.ราชภัฏกาญจนบุรี
        9  ตุลาคม  2563  โรงเรียนวัดกำมะเชียรได้นำนักเรียน  ชั้นประถมศึกษาปีที่  6  ได้แก่  เด็กหญิงชมพูนุท  สิทธิรัตน์  เด็กหญิงศิริขวัญ โรจน์ประเสริฐพร  และเด็กหญิงกัญวิชา ธูปแจ้ง  เข้าร่วมการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์  ระดับประถมศึกษาตอนปลาย ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 
       โดยในการแข่งขันครั้งนี้  นักเรียนโรงเรียนวัดกำมะเชียร  ได้รับรางวัล  “รองชนะเลิศอันดับที่ 2”  การแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษาตอนปลาย ทั้งนี้โรงเรียนวัดกำมะเชียร ขอขอบคุณ "ผอ.มณฑาทิพย์  จงชาญสิทโธ”  ที่ได้ให้การสนับสนุนและความอนุเคราะห์เป็นอย่างดี และขอขอบคุณคณะครูผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุก ๆ ท่านมา ณ โอกาสนี้
โพสเมื่อ : 09 ต.ค. 2563,18:14   อ่าน 182 ครั้ง