ภาพกิจกรรม
ค่ายยุวชนคนคุณธรรม ปีการศึกษา 2563
กิจกรรมโรงเรียน
     วันที่ 9 ก.ย. 63 นางมณฑาทิพย์ จงชาญสิทโธ ผอ. ร.ร. วัดกำมะเชียร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการค่ายยุวชนคนคุณธรรมแก่นักเรียนจำนวน 135 คน ณ ห้องประชุมแก้วเกสร กิจกรรมประกอบด้วย กิจกรรมฟังธรรมะส่องใจจากพระครูสันติสารโสภิต รองเจ้าอาวาสวัดกำมะเชียร กิจกรรมฐานความรู้ต่าง ๆ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม เป็นสมาชิกที่ดีของพ่อแม่ ครูอาจารย์ เป็นคนดีของสังคมและสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้ปกติสุขต่อไป
โพสเมื่อ : 10 ก.ย. 2563,11:23   อ่าน 461 ครั้ง