ภาพกิจกรรม
ตรวจสุขภาพนักเรียน ประจำภาคเรียนที่1/63
     โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าช้าง ได้เข้าตรวจสุขภาพนักเรียนโรงเรียนวัดกำมะเชียร ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 พร้อมตรวจหาความเข้มข้นของเลือดให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ื 1 ทางโรงเรียนวัดกำมะเชียรต้องขอขอบพระคุณโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าช้างเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้ 
โพสเมื่อ : 25 ส.ค. 2563,11:03   อ่าน 379 ครั้ง