ภาพกิจกรรม
โครงการส่งเสริมความรู้ด้านบรรเทาสาธารณภัย
     20 สิงหาคม 2563 โรงเรียนวัดกำมะเชียร ร่วมกับเทศบาลตำบลเขาพระ จัดโครงการส่งเสริมความรู้ด้านบรรเทาสาธารณภัยให้แก่นักเรียนระดับชั้น ป.4-6 จำนวน 50 คน ณ ห้องประชุมแก้วเกสร โดยนายยุทธดนัย  แจ่มศรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในด้านการปฐมพยาบาลเบื้องต้น การป้องกันและบรรเทาอัคคีภัย และการป้องกันตนเองจากสัตว์มีพิษต่าง ๆ
โพสเมื่อ : 24 ส.ค. 2563,20:23   อ่าน 58 ครั้ง