ภาพกิจกรรม
โครงการอบรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
          13 สิงหาคม 2563 โรงเรียนวัดกำมะเชียร ร่วมกับสำนักงานเทศบาลตำบลเขาพระ จัดโครงการอบรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะที่ต้นทางให้แก่นักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 จำนวน 50 คน  ณ ห้องประชุมแก้วเกสร โดย นายยุทธดนัย แจ่มศรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักและจิตสำนึกแก่เด็กและเยาวชนในการร่วมกันรักษาสิ่งแวดล้อม
โพสเมื่อ : 24 ส.ค. 2563,20:21   อ่าน 151 ครั้ง