ภาพกิจกรรม
พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563
     วันที่ 30 กรกฎาคม 2563 โรงเรียนวัดกำมะเชียร นำโดย ท่านผู้อำนวยการ นางมณฑาทิพย์ จงชาญสิทโธ พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียน ร่วมกันจัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563 เพื่อให้นักเรียนได้ระลึกถึงพระคุณของครู ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ให้แก่นักเรียนเพื่อเป็นการปลูกผังคุณธรรม จริยธรรม ให้นักเรียนได้มีความกตัญญูรู้คุณต่อครูบาอาจารย์ 
โพสเมื่อ : 30 ก.ค. 2563,15:01   อ่าน 143 ครั้ง