ภาพกิจกรรม
โครงการยุวชนประกันภัย โดย ร.ร. ธรรมโชติศึกษาลัย
     วันที่ 10 กรกฎาคม 2561 โรงเรียนวัดกำมะเชียรได้รับเกียรติจากทางโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย จัดโครงการยุวชนประกันภัยจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับด้านการประกันภัย โดยมีการตอบคำถามชิงของรางวัล การแสดงดนตรีสด ร้องเพลงเกี่ยวกับการประกันภัย ทางดรงเรียนวัดกำมะเชียรต้องขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้
โพสเมื่อ : 19 ต.ค. 2561,10:44   อ่าน 98 ครั้ง