ภาพกิจกรรม
โครงการส่งเสริมความรู้ด้านสาธารณภัย
     วันที่ 27 มิถุนายน 2561 เทศบาลตำบลเขาพระ นำโดยนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลเขาพระ นายกยุทธดนัย แจ่มศรี โดยทางเทศบาลตำบลเขาพระได้เข้ามาอบรมให้ความรู้ในด้านสาธารณภัยต่าง ๆ ให้แก่นักเรียนโรงเรียนวัดกำมะเชียรและผู้ปกครองชาวบ้านในชุมชน ไม่ว่าจะเป็นความรู้ในด้านการปฐมพยาบาลเบื้องต้น การป้องกันและบรรเทาอัคคีภัย การป้องกันตนเองจากสัตว์มีพิษ และต่าง ๆ อีกมากมาย ทางโรงเรียนวัดกำมะเชียรต้องขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่ง สำหรับการอบรมให้ความรู้ในครั้งนี้ ขอขอบพระคุณทุกท่านมา ณ โอกาสนี้
โพสเมื่อ : 18 ต.ค. 2561,21:17   อ่าน 207 ครั้ง