ภาพกิจกรรม
วันไหว้ครูและเลือกตั้งประธานนักเรียน ปีการศึกษา 2561
       วันที่ 14 มิถุนายน 2561 ช่วงเช้า เวลา 09.00 น. โรงเรียนวัดกำมะเชียรได้จัดกิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561 นำโดยท่านผู้อำนวยการโรงเรียน นางมณฑาทิพย์ จงชาญสิทโธ และคณะครู พร้อมทั้งจัดกิจกรรมการเลือกตั้งสภานักเรียนปีการศึกษา 2561 ในช่วงบ่าย เวลา 13.00 น. โดยนักเรียนที่ได้รับการเลือกตั้งเป็นประธานนักเรียนได้แก่ เบอร์ 4 เด็กหญิงจิดาภา เขม้นเขตวิทย์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และรองประธานได้แก่ เด็กหญิงชมพูนุท สิทธิรัตน์และเด็กหญิงอัญมณี วิชัย สำหรับกิจกรรมดังกล่าวก็ได้สำเร็จเสร็จสิ้นไปด้วยดี ทางโรงเรียนวัดกำมะเชียรต้องขอขอบคุณทุกท่านมา ณ โอกาสนี้ ขอบคุณค่ะ 
โพสเมื่อ : 17 มิ.ย. 2561,11:19   อ่าน 133 ครั้ง