รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
โรงเรียนวัดกำมะเชียร
1/1 หมู่ที่ 6 บ้านกำมะเชียร   ตำบลเขาพระ  อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี 72120
เบอร์โทรศัพท์ - เบอร์แฟกส์ -
Email : patare_99@hotmail.com


กรอกแบบฟอร์ม
เรื่องร้องเรียน :
รายละเอียด :
ชื่อผู้ร้องเรียน :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :